Election Committee

Election Committee

Anders Bruzelius vald till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2018. Valberedningen representerar tillsammans ca 34 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.jaysheadphones.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan göra detta genom e-post till fredrik.jakobsson@jaysheadphones.com (rubricera ”Till Valberedningen”).

Vid eventuella frågor kontakta

Anders Bruzelius Styrelseordförande Jays Group AB (publ) Tel: 070-3504088